ดึกดื่น

dʉ̀kdʉ̀ʉn ドゥックドゥーン

意味
夜遅く
意味:英語
very late at night
例文