ประดับประดา

pràdàp pràdaa プラダップ プラダー

意味
飾り立てる,装飾する
意味:英語
[to] decorate;adorn;embellish
例文