อุปการะ

ùpagaará ウパガーラ

意味
世話をする,支援する
意味:英語
[to] aid;give money;support
例文