​บ่าย​แก่ ๆ

bàai gɛ̀ɛ gɛ̀ɛ バーイゲーゲー

意味
午後遅く
夕暮れ
例文