ท้อง​เรื่อง

thɔ́ɔŋ rʉ̂aŋ トーンルアン

意味
シナリオ,筋書き
文脈
例文