ตัว​ต่อ​ตัว​

tua tɔ̀ɔ tua トゥア トー トゥア

意味
一対一で,面と向かって
独力で
例文