หลง​เชื่อ

lǒŋ chʉ̂a ロン チュア

意味
信用する,簡単に,信じる(嘘など)
例文