เพาะ​ปลูก

phɔ́ plùuk ポ プルーク

意味
耕作する
意味:英語
[to] cultivate;plant;grow
例文